אורחות מיוחדות בבית המדרש: סבתות ואימהות של תלמידים בישיבה התיכונית אמי"ת עמיחי ברחובות קיבלו הזדמנות לקחת חלק בלימודים של בניהם, והתאספו ללימוד משותף וחווייתי בבית המדרש.

"בד"כ ישנם ערבי לימוד של תלמידים עם אבותיהם, אבל חשוב לנו שהקשר המיוחד עם השורשים הנשיים של המשפחה יקבל ביטוי גם בבית המדרש" אומר הרב שמעון שושן, ראש הישיבה.

מפגש בין דורי בישיבת אמי"ת עמיחי

אולם בית המדרש של הישיבה היה מלא מפה לפה בעשרות אימהות, סבתות ובנים אשר למדו יחד. ערב הלימוד עסק בדמויותיהם המיוחדות של הרבנית והרב גץ, אשר שימש כרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים .

לאחר הלימוד המשותף שמעו האימהות הסבתות והבנים שיחה מאת לילי הורוביץ, בתם של הרב והרבנית גץ, ששיתפה אותם בקשר הבין דורי המיוחד אשר רקמו הוריה עם ילדיהם.

אמהות וסבתות רבות התרגשו מקיום הערב, וציינו כי הוא תורם לחיזוק הקשר בינן לבין הבנים ומאפשר גם להן להיות חלק מהווי בית המדרש בו הם לומדים.