סכסוך שכנים ארוך שנים עלה מדרגה לאחרונה, לאחר שהצדדים בו הגישו זה נגד זה תביעות הדדיות, בקשות לצווי הרחקה ותלונות במשטרה בטענה לשימוש בגז מדמיע, כל זאת על רקע ויכוח בנושא מיקומם של בלוני הגז בבניין המשותף.

בלוני גז (צילום: לירן טטרו)

בשבוע שעבר הוגשה בבית משפט השלום ברחובות בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת (צו הרחקה) מטעם משפחה שגרה בקומת הקרקע בבניין משותף בעיר. את הבקשה הגישו נגד שכניהם מהקומה העליונה, לאחר שאלה לא הפסיקו לטענתם לאיים עליהם ולהטריד אותם, והפרו החלטות בית משפט, כך על פי כתב הבקשה.

הסכסוך בין המשפחות החל לפני מספר שנים, ועיקרו ויכוח בנושא מיקומם של בלוני הגז של המשפחה שמתגוררת בקומה העליונה. כתוצאה מהסכסוך המתמשך, הוגשו בעבר בקשות לצווי הרחקה על ידי השכנים מהקומה העליונה, ואלה נדחו בשל חוסר ראיות. באחד המקרים גם הוטלו עליהם הוצאות משפטיות בסך 1,500 שקלים, אותן לא שילמו.

בנוסף, הוגשו תביעות הדדיות בנושא הסכסוך על בלוני הגז והצבת גדר במקום, ובחודש מאי האחרון בית המשפט פסק כי על השכנים מהקומה העליונה לבנות גדר ולהציב את בלוני הגז במיקום אחר, אך אלה לא קיימו את ההחלטה.

אם לא די בכך, השכנים שפסק הדין ניתן לטובתם בנו את הגדר על חשבונם, אך השכנים מהקומה העליונה הרסו אותה. לאחר מתן פסק הדין בעניין הגדר ובלוני הגז, קיוו השכנים מקומת הקרקע כי בכך תם הסכסוך, וכל אחד מהצדדים יפנה כעת לחיים שקטים בנחלתו, אך הם התבדו כאשר לטענתם השכנים מהקומה העליונה המשיכו להטריד אותם ולאיים עליהם.

שיא הסכסוך היה כאשר במקרה אחד לאחרונה, השכנים מהקומה העליונה איימו על השכנים מהקומה התחתונה כיוון שבנם הפעיל מוזיקה בקול רם, ולאחר שסירב להנמיך בטענה כי החוק מאפשר לו להשמיע מוזיקה, התמלאה הדירה בגז מדמיע, ובעקבות זאת המשפחה כולה נפגעה ואם המשפחה אף פונתה באמבולנס לבית חולים.

בית משפט השלום ברחובות דן השבוע בבקשה לצו הרחקה ונתן החלטה על פיה הצדדים לא יצרו קשר במישרין או בעקיפין עד למועד דיון במעמד שני הצדדים.