הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה הגישה השבוע לבית המשפט לעניינים מקומיים ברחובות בקשה דחופה למתן צו הפסקה שיפוטי לבית ספר הדמוקרטי 'טבע הדברים' שפועל בתחומה. לפי הנטען, בית הספר פועל ללא היתר, בניגוד לחוק ותוך סיכון הילדים שנמצאים בו.

"בניגוד להיתר". מבנה בית הספר | צילום: אבי מועלם

על פי כתב הבקשה, דורשת הוועדה מבית המשפט לצוות על מפעילי בית הספר להפסיק לאלתר כל פעולה במקום ולהורות על סגירתו. מי שמפעילה את בית הספר היא עמותה רשומה, שעל פי כתב התביעה שמה לה למטרה להקים ולהפעיל בית ספר דמוקרטי ייחודי לתושבי היישוב והסביבה.

הוועדה המקומית טוענת בבקשה, כי מפעילי בית הספר מבצעים במבנה שבו הוא פועל שימוש אסור, בניגוד להיתר, תוך הפרה של צו שיפוטי וצו סגירה, ומפעילים בית ספר, צהרון וקייטנה, תוך הפרה בוטה של החוק ופגיעה בשלטון החוק, וסיכון השוהים במקום, שהם ילדים.

לטענת הוועדה, המבנה קיבל היתר בנייה בשנת 1970 לשמש כמעון ילדים, זאת בתנאי שיוקם במקום מקלט, ומשלא הוקם המקלט ההיתר הפך בטל מעיקרו.

על פי כתב הבקשה, נמצא שהמבנה היום שונה מהותית ממה שאושר ותוכנן במבנה המקורי, בוצעו בו חריגות בנייה משמעותיות, ובין היתר הוספו חדרים והגג הוחלף. "חריגות הבנייה שנעשו במבנה ללא היתר, מקימות סכנה בטיחותית ממשית לשלום ציבור השוהים בו ובסביבתו", קבע מהנדס עיריית נס ציונה.

בכתב הבקשה נטען כי המקום פעל בשנה האחרונה ללא אישור משרד החינוך ותוך כדי שהוצא לו צו הפסקת שימוש על ידי מהנדס העירייה.

"אם בעבר היה ניתן להסתיר את הדבר בכסות של הפעלת צהרון או כל מונח אחר כיד הדמיון, כעת המעשים הפכו לגלויים, חמורים ובוטים יותר", נכתב בכתב הבקשה.

יש לציין כי בדף הפייסבוק שלו הזמינו אנשי בית הספר את הציבור להירשם לשנת הלימודים הנוכחית, תוך הסתייגות שלפיה המקום ייפתח רק עם מתן רישיון ממשרד החינוך

בחודש יוני האחרון דחה המשרד את בקשת העמותה המפעילה אותו להקים בית ספר והוגש ערעור על ההחלטה

למרות זאת, כך על פי הנטען בבקשה, במבנה בית הספר פעלה קייטנה בחודשי הקיץ ושהו בו 40 ילדים, וכיום בית הספר פעיל ולומדים בו 50 תלמידים.

מהעמותה המפעילה את בית הספר נמסר בתגובה: "ההליך הנוכחי הוא פרק נוסף ושלישי במספר במאמציהם של גורמים שונים לסכל את קיומו של בית ספר ברוח דמוקרטית בנס ציונה, משיקולים זרים ושאינם מן העניין

"הטענות שהובאו בבקשה לבית המשפט הן טענות ממוחזרות שאינן אמת ואשר הועלו כבר בהליכים קודמים, ונדחו. כך, למשל, הצו המינהלי להפסקת שימוש עוכב על ידי בית המשפט (ועדיין מעוכב מזה כשמונה חודשים), ולמרות לא פחות מארבע בקשות שונות שהגישה הוועדה, לא מצא בית המשפט לנכון לחדש אותו

"בקשתה של העמותה לבטל את הצו לחלוטין בשל פגמים חמורים שנפלו בו, הוגשה זה מכבר והיא ממתינה להחלטתו של בית המשפט", הוסיפו בעמותה.

"עובדה נוספת וחשובה לא פחות היא שהעמותה קיבלה רישיון ממשרד החינוך לניהול בית ספר בנס ציונה כבר בשנת הלימודים תשע"ח, למרות מאמציה הבלתי נלאים של עיריית נס ציונה לסכל זאת

"חשוב להזכיר, כי העמותה פועלת באיזור בהתנדבות על מנת לאפשר להורים לבחור חינוך ייחודי ומתקדם - החינוך הדמוקרטי - והביקוש רב מאוד. כך, בין היתר, מתקיים שיתוף פעולה פורה עם עיריית רחובות בבית ספר 'אלון', שבו נפתח השנה מסלול דמוקרטי, ועם קיבוץ נצר סירני בדמות בית ספר ייחודי לתושבי האיזור.

"לצערנו, עיריית נס ציונה והעומדים בראשה בחרו משום מה לנסות לסכל את פעילות העמותה בנס ציונה, אולם העמותה תפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי לא לאפשר זאת".