דו"ח שנתי ראשון לתאגיד המים והביוב של רחובות, 'הבאר השלישית', ובו נחשפים פרטים מעניינים על עבודתו בשנה החולפת ועל צריכת המים של תושבי רחובות. 

צילום: shutterstock


הפעילות השוטפת של תאגיד 'הבאר השלישית' כוללת את אחזקת צנרת הביוב והמים, טיפול ואחזקה בבארות המים, בריכת האיגום ושתי תחנות הביוב בעיר, וכן הפקת חשבונות מים וגבייתם, ומתן שירות לצרכני המים. מקורות המים של התאגיד הם ארבע בארות ברחובות וחברת "מקורות".

לדברי התאגיד, הכנסותיו מושקעות בעבודות לחידוש תשתיות המים והביוב והחלפתם.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2017 צרכו תושבי רחובות 12,152,317 קוב מים. 16% מצריכת המים של תושבי רחובות מופקת מהבארות המקומיות. 84% מצריכת המים מגיעים מחברת 'מקורות'.

מספר צרכני המים ברחובות עומד על 44,976. 99.6% הם משקי הבית של רחובות. היתר הם צרכני גינון ציבורי, מוסדות העירייה, מקוואות, אתרי בניה, חקלאות ואחרים.

הדו"ח מחלק את הצריכה הביתית בין השימושים השונים, ומגלה תושבי רחובות מאוד נקיים: 35% מצריכת המים בעיר היא לרחצה. 33% מצריכת המים מיועדת להדחת אסלות. רק לאחר מכן מגיעים השתייה והדחת הכלים - 20% כל אחד מהם. 

צילום: ShutterStock

עוד מפרט הדו"ח את ההשקעה בתשתיות. מהקמת התאגיד ועד כה, בוצעו ברחבי העיר כ- 35 פרויקטים של פיתוח ותשתיות המים והביוב, בהיקף של כ- 35 מיליון שקלים. מדובר בהחלפות קווי מים, החלפות קווי ביוב, התקנות קווי מים ועבודות פיתוח בשכונות ורחובים שונים בעיר. 

כמו כן ביצע התאגיד עבודות משמעותיות במקורות המים והביוב של העיר: שדרוג תחנות הביוב של העיר, שדרוג בארות המים שבעיר והוספת משאבות.

בדו"ח מפורטות תוצאות בדיקות חצי -שנתיות לאיכות המים, אשר יצאו תקינות. התאגיד ערך בדיקות מיקרוביאליות לרשת המים, לבארות המים ולצינורות מקורות, אשר יצאו תקינות. גם רמת הפלואור במים נמדדה ועומדת בתקן.

עוד ניתן למצוא בדו"ח (שמופיע במלואו באתר התאגיד) את היקף צריכת המים הביתית שיש לשמור לשעת חירום, ומיקומן של 34 תחנות ברחובות (הממוקמות במוסדות חינוך שונים ברחבי העיר) לחלוקת מים בשעת חירום. הנושא רלוונטי שבעתיים בימים אלה, כאשר רעידות האדמה בצפון נמצאות על סדר היום.

מ"מ מנכ"ל התאגיד, זורי שעובי: "בשנה החולפת הנחנו תשתיות מתאימות לקווי המים והביוב של רחובות, אשר יספקו מענה מתאים לצרכי העיר המתפתחת, כיום ובעתיד. שיפרנו את השירות לצרכני המים בעיר, ואנו מביטים קדימה לתכנון אספקת מים נכונה ואיכותית, לתושבי העיר גם בשנים הבאות".