מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט (בדימוס) יוסף שפירא, פרסם היום (ב') את הדוח על השלטון המקומי לשנת 2018. במסגרת הדו"ח, בפרק שעוסק בטוהר המידות, מנהל תקין ובזבוז כספי ציבור, עסק המבקר בהתנהלות עיריית רחובות בעת שיפוץ בית התרבות בשנת 2011.

על פי הדו"ח העירייה החלה בשנת 2011 בשיפוץ בית התרבות בעיר באמצעות  ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות בע"מ. העבודות היו אמורות להסתיים לפי התכנון במרץ 2012. אך יותר משש שנים לאחר המועד האמור, באפריל 2018, טרם הושלם שיפוץ בית התרבות. במהלך תקופה זו גדל התקציב הכולל של הפרויקט מ-6 מיליון שקלים בקירוב לכ-11 מיליון שקלים.

עיריית רחובות | צילום: אביגיל קדם

"התנהלותם הבלתי אחראית של העיר, ראש העירייה, חברי המועצה ושל חברת ה.ל.ר בשיפוץ בית התרבות רצופה כשלים בתחומים רבים, מתאפיינת בגרירת רגליים ומלמדת על זלזול בחובתם לשמירת החוק והקופה הציבורית", לשון הדו"ח.

עוד מוסיף המבקר וטוען: "השלטון המקומי מופקד במידה רבה על קיום שיגרת היום יום של כל אחד ואחד מאזרחי המדינה ותושביה, בעת שלום ובעתות חירום. הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו מקיפה מגוון נושאים, הן מערכתיים הן נקודתיים, שעוסקים בביטחון ובבטיחות, בקיום מכרזים והתקשרויות, בהקצאת מקרקעין, במתן תמיכות, בקבלת עובדים, באישור תקציבים בלתי רגילים ובהיבטים של תכנון ובנייה ושל רישוי עסקים. גם בדוח זה הושם דגש על השמירה על טוהר המידות, על עקרונות השוויון, על דיני המכרזים ועל מינהל תקין".

מעיריית רחובות נמסר בתגובה:

"שיפוץ בית התרבות נמצא בשלבי סיום, וטקס החנוכה החגיגי נקבע ליום שני, 13.8.18. חשוב לציין כי כל הגורמים שליוו את הפרויקט פעלו בתום לב, מתוך ראיית האינטרס הציבורי, ובין היתר על מנת להימנע מהוצאות נוספות ועיכובים בבנייה בשל התדיינויות משפטיות. תהליך השיפוץ הממושך הינו מקרה יוצא דופן.

הליקויים שנפלו בו -לצערנו הרב- אינם משקפים כלל וכלל את הפעילות הענפה של חברת ה.ל.ר בתחום הבינוי, אשר בשנים האחרונות בנתה על הצד הטוב ביותר מאות כיתות, ומבני חינוך וציבור עבור העירייה.

מדובר בשיפוץ מבנה ישן בן כ- 50 שנה, ופרויקטים מסוג זה הינם מורכבים מאוד. תוך כדי ביצוע העבודות התגלו צרכים לביצוע עבודות רבות נוספות, תוך התאמתן לתקנים חדשים. עם הזמן צורפו קבלנים נוספים לביצוען. באופן טבעי, התיאומים, השינויים והתוספות לתוכנית המקורית הביאו לחריגה במשך העבודה, ולהגדלת תקציב הפרויקט.

יודגש כי המלצות מבקר המדינה בדו"ח אומצו ויושמו זה מכבר: בין היתר הוקם צוות מקצועי בכיר שתפקידו לבחון את התהליך על כל היבטיו, להסיק מסקנות וליישמן; שונו תהליכי הכנת סדרי היום לוועדת הכספים ותיעוד דיוני הועדה; מתכונת ההתקשרות עם חברת ה.ל.ר שונתה, ונקבעו בקרות נוספות על פעילותה".