בשנה האחרונה עמלו באגף הספורט בחברה העירונית על הכנת תכנית אסטרטגית לספורט בעיר. נערך מיפוי מפורט של המצב הקיים, והתגלו נתוני הענפים התחרותיים וחוגי הספורט בעיר. בחלק מהם מתכוונת העירייה להשקיע הרבה כסף. 

במסגרת התכנית נערך מיפוי מפורט של המצב הקיים, ונערכה בחינה כלל מערכתית של מצב הספורט בעיר, ושל צריכת הספורט בעיר על ידי התושבים. המסמך מכיל נתונים על הענפים התחרותיים והעיסוק בספורט בבתי הספר ובחוגים בעיר רחובות.

היכל הספורט רחובות | צילום אביגיל קדם

ניתן לחלק את תחום הספורט בעיר לשלושה תחומי פעילות עיקרייםספורט הישגי – פעילות ברמות של אגודות שונות, תחרויות ארציות ובין לאומיות. ספורט עממי – פעילות במסגרת חוגים, מועדוני ספורט, חדרי כושר, פעילות פרטית יזומה וחינוך בלתי פורמלי. ספורט במערכת החינוך הפורמלי -  שיעורי חינוך גופני ותחרויות במוסדות חינוך.

תכנית האב ברחובות נועדה לגבש חשיבה כלל מערכתית של הגורמים השונים ברחובות, לכדי תכנית פעולה לטווח זמן של בין 5-15 שנים, והיא מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם משרד התרבות והספורט.

מנכ"ל העיריה, דורון מילברג: "הקצינו סכומים משמעותיים להשקעה בתשתיות- מגרשים ואולמות חדשים ומחודשים ברחבי העיר. אנו בעיצומו של מכרז אצטדיון עירוני מפואר ומתקדם (בצפון מזרח העיר) אשר בסמוך אליו ייבנה מגרש אימונים. כמו כן נבנה בעתיד הקרוב אולם ספורט מרכזי (3000 מקומות ישיבה) לכדורגל ולכדורסל. התכנית שהוכנה היא מצפן למימוש חזון הפעילויות והמתקנים הנוספים".

עיקרי ההמלצות בתוכנית:

קידום הספורט ההישגי

לאחר סקירת ענפי הספורט בעיר, הן ברמה החוגית והן ברמה התחרותית, מומלץ להשקיע השקעה יתרה בקידום הקבוצות התחרותיות, מתוך כוונה להגדיל את כמות המשתתפים והמשתתפות וכן לשדרג את הקבוצות הייצוגיות של העיר (גברים ונשים) בספורט ההישגי.

קידום  "תוכנית המתקנים" העירונית

נושא הקמת מתקני הספורט מקבל התייחסות מאוד גדולה ב-4 השנים האחרונות, ומגמה זו תימשך. עיריית רחובות תמשיך לתכנן ולבצע הקמת מתקני ספורט בעיר, בהתאמה להתפתחות העיר, וצריכת הספורט הקיימת והעתידית .

מומלץ לשקול הקמת אולם כדורסל עירוני עם תכולה משמעותית של (לפחות) 3,000 צופים ובפרט לאור ההמלצה להמשיך ולחזק את ענף הכדורסל בעיר. כמו כן, יש חשיבות מכרעת להקמת אצטדיון עירוני ראוי – שאושר לאחרונה- לטובת פיתוח ענף הכדורגל

צילום: shutterstock

המלצות בתחום הספורט העממי

התוכנית ממליצה  להוסיף ללוח האירועים הקיים פעילויות  ולעבות אותו, כלומר - להוסיף אירועים עממיים נוספים, וזאת, בהדרגה, במשך 3 השנים הקרובות.

חיזוק מגמות הספורט

בעיר קיימים מועדונים בית ספריים ומגמות ספורט. יש לחזק מגמות אלה, לתת לכולן מעמד של מגמות על עירוניות, לשדרג את תלמידיהן באופציה ללמוד לקבלת תעודת הדרכה בקורסי מדריכי ספורט ולחזק את הקשר בין הספורט הפורמלי לבלתי פורמלי. כמו כן יש לקדם תהליך של התמקצעות בתי הספר לפי ענפי הספורט המובילים דוגמת כדוריד, כדורעף, שחייה וכדורסל.

התוכנית ממליצה על יישום מודל שלושת השלבים לפיתוח ספורטאים מצטיינים בעיר. המודל הינו מודל פשוט בבסיסו אשר פועל בצורת פירמידה. תחילתו במערכת החינוך הפורמאלית, המשכו בחוגי ספורט שונים וסופו בקבוצות הישגיות תחרותיות.

השקעה באוכלוסיות ספציפיות

 יש להשקיע בקידום העיסוק בספורט של אוכלוסיות הנשים, הדתיים , העולים החדשים והאזרחים הוותיקים בספורט. בהתאם לכך יש לגייס רכזי ספורט שיעסקו בכך לגבי כל אוכלוסייה.

יש לוודא כי כל המתקנים בעיר מתאימים לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות, ויש לשלב אותם באירועי הספורט או ליצור עבורם אירועי ספורט.

על מנת להתאים את הטיפול העירוני- מערכתי בגידול בהיקף העיסוק בספורט וליישם את ההמלצות נכונה, מומלץ לערוך רה- ארגון באגף הספורט. באגף הספורט יפעלו 4 מנהלי מחלקות: מנהל הספורט ההישגי, מנהל הספורט העממי וספורט במוסדות החינוך, מנהל אצטדיון עירוני ומנהל מתקני ספורט.

טווח זמן לביצוע התוכנית:

מימוש התוכנית אינו מחייב הוצאת כספים מיידית, אלא הדרגתית. תכנון נכון יאפשר לגורמים השונים - פרטיים, מוסדיים, ציבוריים, להשתלב בביצוע על פי תכנון נכון, הן של השטחים הקיימים ברשות והן של המשאבים הנחוצים לה. התכנון ההדרגתי מתחלק לשלושה טווחי זמן:

טווח זמן מיידי – עד 3 שנים.

טווח זמן בינוני – 3 עד 5 שנים.

טווח זמן ארוך – 5 עד 15 שנים.

מכבי שעריים | צילום עוז מועלם

להלן כמה נתונים מעניינים על הספורט בעיר: 

בעיר פועלות ארבע קבוצות כדורגל לבוגרים: מכבי שעריים (ליגה א' דרום), הפועל מרמורק (ליגה לאומית גברים), בני יצ'אלל (ליגה ב' גברים), מכבי רחובות (ליגה ג' גברים). 

בכדורסל פועלות שלוש קבוצות בוגרים: מכבי רחובו (ליגה לאומית גברים), אליצור רחובות (ליגה ב') ומכבי רחובות נשים (ליגה ארצית נשים(

בכדוריד שתיים: מכבי עירוני רחובות - ליגת העל והליגה הלאומית גברים, ובכדורעף פעילה קבוצה אחת (הפועל רחובות) בליגה הארצית. 

אוהדי מרמורק |צילום אורן אהרוני

חוג הספורט החביב ביותר על ילדי העיר הוא כדורגל עם 800 משתתפים, אחריו כדורסל בנים עם 700, את המקום השלישי חולקים מחול וזומבה והתעמלות קרקע (כל אחד עם כ-450 משתתפים). במקום האחרון נמצא הטניס עם כשישים משתתפים בלבד. 

ומה מתוכנן לגבי אולמות הספורט:

אולם קציר - זירת הכדור יד: 13 מלש"ח, הקמה. מימון משלים: 4 מלש"ח מימון קרן המתקנים

אולם אמ"ית - 1.2 מלש"ח, שיפוץ. 600,000 השלמה מקרן המתקנים. 

אולם מדעים - 6-7 מלש"ח, הקמה, מועד משוער - 5.2018, 3 מלש"ח תוספת מקרן המתקנים.

אולם בגין - 6-7 מלש"ח, הקמה, מועד משוער - 2019, תוספת 3 מלשח"ח קרן המתקנים.

אולם רחובות ההולנדית - 6-7 מלש"ח, הקמה, מועד משוער 2019, 3 מלש"ח קרן המתקנים.

מגרשי אימון סינתטיים לכדורגל - 12 מלש"ח, הקמה, 4.5 מלש"ח מימון קרן המתקנים.

היכל ספורט ברזילי - 5 מלש"ח, שיפוץ, 1 מלש"ח תוספת מקרן המתקנים + 1 מלש"ח אגודת מכבי רחובות

מתקן טניס עירוני - שישה מגרשים - 4 מלש"ח, הקמה (בתכנון), תוספת 2 מלש"ח קרן המתקנים + 2 מלש"ח אגודת מכבי רחובות

תב"ר (תקציב בלתי רגיל) תחזוקת מתקנים - כשני מלש"ח לבטיחות, מדי שנה, תוספת 200 אלף ממנהל הספורט.