עיריית רחובות | צילום: אביגיל קדם

    

על פי בדיקת אגף המיסים בעיריית רחובות, בעיר מתגוררים כ-2700 משרתים ומשרתות במילואים. עבורם אישרה אמש (ג') מועצת עיריית רחובות פה אחד את שיעור ההנחה המקסימלי שניתן לאשר למשרתי מילואים אשר רשומים כמחזיקי נכס בעיר: הנחה של 5% בארנונה.

ההגדרה של חייל מילואים פעיל היא בהתאם לחוק המילואים התשס"ח 2008: "אדם אשר מחזיק תעודת משרת מילואים פעיל או שיש לו אישור מתאים מצה"ל".

כרגע ממתינים בעירייה לרשימות הזכאים ממשרד הביטחון ומכינים נהלים למתן ההנחה שיפורסמו בהקדם.

ההנחה היא במסגרת התקנות שעליהן חתם לאחרונה שר הפנים, אריה דרעי, המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל.

מתן ההנחה הותנה בפרסום התקנה ברשומות ובאישור מועצת העיר. לאחר שהתקנה נכנסה לתוקף, ובעיריית רחובות למדו את הנושא, הוא הובא לאישור המועצה.

יש לציין שעל מבקש/ת ההנחה להיות משרת מילואים פעיל. תנאי המעמד מיהו משרת מילואים פעיל נקבעו בהחלטת הממשלה.

בישיבת המועצה נקבע כי באגף המיסים יכינו את כללי היישום לקבלת ההנחה, על מנת שניתן יהיה להתחיל ולטפל בפניות התושבים.