תשובה למכתב הרבנים: רבה הראשי של מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ', יצא במתקפה נגד הרבנים שאסרו על השכרת דירות לערבים. הרב זלמנוביץ' אמר בשבוע שעבר: "אין ספק שמותר לחסידי הגולף להקים שכונה משלהם של השרופים על גולף או לחסיד גור להתגורר בקריה המיוחדת לחסידי גור. וחובה על כל יהודי לחפש דירה עם שכנים וחברים הקרובים אליו באמונה. רוב יושבי הארץ אינם מבקשים מגורים משותפים ליהודים וערבים באותה שכונה. טוב היו עושים הרבנים אם היו מייעצים לחסידיהם לבל ירכשו או ישכרו דירות אלא בשכונה התואמת את אורח חייהם. ולא באיסור גורף על מגורים משותפים".

הרב זלמנוביץ התייחס גם לסוגיית חקיקת חוק הגיור הצבאי: "אם חלילה יחוקק חוק הגיור, הוא יגרור פסילה גורפת של כל הגיורים שנעשו עד כה. היחידים שיקבלו אותם יהיו הרפורמים. פתרון למתגיירים לא יצא מכאן".

סוגיית השכרת דירות לערבים עלתה לסדר היום הציבורי לאחר שרבנים מצפת, ובעקבותם 50 רבנים נוספים שמקבלים שכר מהמדינה, הוציאו גילוי דעת שבו איסור הלכתי על השכרת דירות לערבים. "יהושע בן נון לא היה פוסק שאסור להשכיר דירה לערבי", אמר הרב. "בן נון, ראש הצבא הישראלי, כובש הארץ, פרסם אגרת הקוראת לגויי ארץ כנען להמשיך ולחיות את חייהם במקומותיהם בשכנות טובה עם הכובשים העבריים. אמר רבי שמואל בר נחמני: שלוש דוגמאות (מכתבים) שלח יהושע לגויי הארץ, עד שלא יכנסו לארץ: מי שהוא רוצה לפנות – יפנה. להשלים – ישלים. לעשות מלחמה – יעשה. הרא"ם מסביר שהמצווה 'לא תחיה כל נשמה' והמצווה 'החרם תחרימם' החלים על שבעת העממים בכנען היא אך ורק אם יצאו נגדנו למלחמה והיוו סיכון בטחוני. אם מי מהם היה בא להשלים, היו משלימים עמו, הגם שהיה ממשיך לעבוד עבודה זרה. ובוודאי שיש להשלים עם מי מהם שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח".

לבסוף אמר הרב: "מאידך, אין ספק, ששומה עלינו לחנך את ילדנו באופן שלא יתחברו בקשר חברתי קרוב עם מי שאינו יהודי, מחשש לנישואי תערובת. לכן, אנחנו גם מנועים מלשתות עימהם יין מחשש לחתנות. טוב שכן קרוב מאח רחוק. לכן מצווה לחפש שכונה כשרה בה נגדל את ילדינו לתורה ומצוות".

באשר לחוק הגיור הצבאי טען הרב, כי כל חקיקה תגרור פסילה גורפת של הגיורים ותחזק את הרפורמים, וכי יש להסמיך בלעדית את רבני הערים להכיר או לפסול גיורים. "רב מקומי רשאי לחוות את דעתו ההלכתית כהבנתו, האם להכיר בגר כגר צדק או לא", הוא הסביר. "אין רב העיר יכול לקבוע שהגר הוא גר צדק אך ורק משום שהממשלה או הכנסת החליטה כך. רב יכול לפסוק הלכה אך ורק על פי מה שלמד". לבסוף הודיע הרב כי לשכת הרבנות במזכרת בתיה מוכנה להושיט יד לפונים אליה ולבדוק כשרותם של בני זוג בעלי מעשה בית דין לגיור.