הפסד לראש מועצת גדרה, יואל גמליאל: בית המשפט לעניינים מינהלים קבע כי חברת סיעתו, דורית בן בוחר, תמשיך לכהן כחברת מועצה, למרות שגמליאל החליט לפטרה בטענה שנעדרה משלוש ישיבות מועצה ברציפות. עתה לא ברור אם בן בוחר תישאר בסיעתו של גמליאל או שמא תפרוש.

השופט יעקב שינמן כתב בהחלטתו: "נפלו פגמים טכניים בהליך פיטוריה של בן בוחר ורק מטעם זה מן הדין לחזור מהליך הפיטורין. אני סבור כי חבר מועצה חובה עליו להתייצב לישיבות, חובה זו היא חובה ציבורית, אלא אם כן סיבות אישיות לגיטימיות מצדיקות היעדרות".

על פי סעיף 123 א' לפקודת העיריות, לראש המועצה סמכות להדיח חבר מועצה, אם הוא נעדר מהישיבות במשך שלושה חודשים, או משלוש ישיבות רצופות. זאת למעט אם הוא נעדר בגלל מחלה או שירות בצה"ל, או נעדר ברשות המועצה ובתנאי שראש העירייה או משרד הפנים שלחו לו אזהרה במכתב רשום.

בן בוחר פוטרה מהמועצה ומשאר תפקידיה הציבוריים לפני כארבעה חודשים. בעקבות ההודעה הגיש בא כוחה, עו"ד ציון גבאי עתירה שבה הוכחש שהיא נעדרה מהישיבות במשך שלושה חודשים וגם לא משלוש ישיבות.

בדיון שנערך בשבוע שעבר טען עו"ד גבאי: "בן בוחר לא נעדרה משלוש ישיבות אלא משתיים, ושתיים מהן היו ישיבות הנהלה. במקרה שלה מדובר בגברת בהיריון והיא לא צריכה להסביר לראש המועצה באיזה שבוע היא".

עו"ד גבאי הסביר מדוע בן בוחר לא עתרה נגד פיטוריה בתוך 30 יום, כפי שקובע החוק: "מנסים לקשור לה תואר של מומחית בינלאומית למשפט. נכון שהיא בעלת תואר שני במשפטים, אבל זה לא המקצוע שלה, אין לה מושג ואין לה רגל בכל התחום הזה. אילו היה לה, היא הייתה פשוט שולחת מכתב, ולא מתנהלת כמו שהתנהלה".

עוה"ד של המועצה טען מנגד כי בן בוחר נעדרה מהישיבות במשך שלושה חודשים, החל מינואר השנה. "ראש המועצה זימן אותה לפגישה במשרדו מעט אחרי חופשת הפסח, ובשיחה זו אמר לה שהחמיצה שתי ישיבות, ואף הזהיר אותה כי ייאלץ לפטר אותה אם לא תגלה נוכחות בישיבה השלישית, דהיינו בישיבה שלאחר מכן. כאשר ההתנהלות לא משביעה את רצונה, היא בוחרת פשוט לא להגיע, וכל זאת למרות האזהרות שקיבלה". עוד נטען כי גמליאל זימן את בן בוחר בשנית והסביר לה את השלכות העניין וכי היא נעדרה מארבע ישיבות.

בפסק הדין ציין השופט כי המועצה ומשרד הפנים חזרו בהם מהתנגדותם לעתירה, ולכן הוא קיבל את העתירה וביטל את מכתב הפיטורים. יחד עם זאת, השופט לא השית הוצאות על המועצה: "אני סבור כי גם בהתנהלות העותרת (בן בוחר) נפלו פגמים, ולו רק מן הטעם שהיא השתהתה בהגשת עתירתה זו ואפילו מעבר למועד הקבוע בחוק".

בן בוחר מסרה בתגובה להחלטת בית המשפט: "חשוב היה לי להוכיח את צדקתי ואני שמחה שהצדק יצא לאור. אמשיך את פעילותי הציבורית הענפה למען תושבי גדרה תוך שמירה על יושר, אמינות וטוהר המידות".

ממועצת גדרה נמסר: "דורית בן בוחר פוטרה על רקע התנהגות בלתי הולמת כחברת מועצה. דברי השופט על התנהלותה הפוליטית ועל פגמים בהתנהגותה מדברים בעד עצמם. כראיה, בית המשפט לא חייב את המועצה המקומית בהוצאות משפט אלא הטיל את התשלום על בן בוחר. ראש מועצת גדרה הודיע לבית המשפט כי מאחר ובסוגיה זו לא מדובר בעניינים אישיים אלא בטובת הציבור, הוא אינו מתנגד לשובה של בן בוחר לתפקידה כחברת מועצה. עם זאת הובהר לבית המשפט כי כמו כל נבחר ציבור מצופה מבן בוחר להקפיד על התנהגות ציבורית נאותה, כולל הופעה לישיבות מועצה שעוסקות בסוגיות ציבוריות ממדרגה ראשונה. ראש המועצה יואל גמליאל מאחל לבן בוחר הצלחה בהמשך הדרך".