דוח מבקר המדינה מגלה: התמיכה הכספית של עיריית נס ציונה בתנועת הנוער שהיא הקימה, "מועדונצ'יק", גבוהה הרבה יותר מתמיכתה בתנועות נוער אחרות הפועלות בתחומה, בהן בני עקיבא, מכבי הצעיר, הנוער העובד והלומד ותנועת הצופים. בעוד שחניך במועדונצי'ק תוקצב בשנת 2008 ב-610 שקל, בתנועות האחרות תוקצב כל חניך ב-96 שקל.

מהדוח שפורסם בשבוע שעבר עולה שבשנת 2008 הקציבה העירייה לתנועת הנוער העירונית כ-263 אלף שקל, שהם כ-610 שקל לחניך. בשנה שלאחר מכן, הקציבה העירייה למועדונצ'יק כ-278 אלף שקל שהם כ-560 שקל לחניך. לעומת זאת, לתמיכה בתנועות הנוער האחרות בעיר הוקצו בשנת 2008 רק 72 אלף שקל, שהם כ-96 שקל לחניך. בשנה לאחר מכן הקציבה להן העירייה 119 אלף שקל (160 שקל לחניך).

בתשובתה למבקר המדינה מפברואר השנה מסרה העירייה כי בניגוד לתנועות אחרות שמקבלות תמיכות מתנועת האם עבור החניכים, תנועת הנוער העירונית איננה מקבלת תמיכה. כמו כן, דמי החבר הנגבים מחניכיה נמוכים באופן משמעותי מדמי החבר הנגבים מהחניכים בתנועות הנוער האחרות. למרות זאת מבקר המדינה העיר לעירייה "כי על פי נוהל תמיכה במוסדות ציבור, תמיכת הרשות אמורה להינתן על פי תבחינים ענייניים ושוויוניים. מתשובת העירייה עולה שתמיכתה בתנועות הנוער נעשתה שלא על פי הנוהל".

חבר המועצה שחר רובין: "כל חניך צריך לקבל אותו הדבר, ללא קשר לתנועה שאליה הוא שייך. אבקש לקבל בהקדם את תשובת העירייה כיצד תוקנו ליקויי הדוח, מהם התקציבים המתכוננים לשנה הבאה לכל תנועות הנוער בעיר ועל איזה נתונים הם מתבססים באשר למספר החניכים בעיר. נבקש לדעת מהו היקף התקציב העקיף ממנו נהנית תנועת מועדונצי'ק וכיצד העירייה מתכוונת לפעול כדי להבטיח שהסכומים יכללו בתקציב התמיכות. כמובן נבקש שיהיו איזונים בין התנועות".

מעיריית נס ציונה נמסר: "עמדתנו היא זו שניתנה כתשובה למבקר. עם זאת, אנו נבחן את אמות המידה שמבקר המדינה הציג בדוח".