נאבקת להישאר: בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז מרכז קבע כי דורית בן בוחר תמשיך לכהן כחברת מועצה בגדרה, עד למתן החלטה סופית בעתירה שהגישה או עד להחלטה שיפוטית אחרת. זאת בניגוד לעמדת ראש המועצה, יואל גמליאל שהחליט להדיחה. דיון מקדמי בעתירה נקבע להיום (יום שני).

לפני כארבעה חודשים קיבלה בן בוחר הודעה על פיטוריה בטענה שהיא נעדרה משלוש ישיבות מועצה ברציפות. בעקבות ההודעה על הפיטורים, הגיש בא כוחה, עו"ד ציון גבאי עתירה ובקשה לקיום דיון דחוף לביטול הודעת הפיטורים. בית המשפט התבקש לקיים דיון דחוף בעתירה, "וזאת בשל הפגיעה הקשה בחוק ובזכויות הפרט של העותרת".

בן בוחר הודחה לא רק מהמועצה אלא גם מתפקידיה הציבוריים הנוספים, כאשר על פי הנטען בעתירתה, "בד בבד שלח גמליאל שליח לאמור 'אם תבטיחי לתמוך בי, תחזרי לתפקידך'".

בעתירה שהוגשה נגד המועצה ומשרד הפנים נטען כי בן בוחר הודחה משיקולים פוליטיים וכן הוכחש שהיא נעדרה מהישיבות במשך שלושה חודשים וכן גם לא משלוש ישיבות רצופות. על פי הנטען, במשך כשנה וחצי תפקדה בן בוחר לשביעות רצונו של גמליאל, אולם כשהיא "לא הסכימה להרכין את ראשה לגחמותיו של גמליאל ולהתנהלותו, ומשפעלה על פי מצפונה ויושרה ולא תאם הדבר את רצונו, החליט כלשונו 'ללמד אותה לקח'".

על פי העתירה, במארס 2010 נעדרה בן בוחר מישיבה שלא מן המניין בשל חילוקי דעות עם גמליאל על רקע מתיחות ששררה ביניהם. כחודש לאחר מכן התקיימה ישיבה מן המניין וגם בה לא נכחה בן בוחר מטעמים אישיים הקשורים להריונה. כחודש לאחר מכן, ב-17.5 בשעה 17:30 הגיע שליח לביתה ובידו מכתב התראה על כך שהיא עלולה להיות מודחת, כאשר עוד באותו יום זומנה ישיבה לשעה 19:00.

בעתירה נטען: "מאחר שהמשיב חפץ להכשיל את העותרת, דאג לביצוע מסירת מכתב ההתראה כשעה וחצי טרם מועד הישיבה ובכך 'חשב' יצא ידי חובת ההתראה. המשיב סבר כי בפרק זמן כה קצר לא תספיק העותרת להתארגן ובאם תיעדר מהישיבה הקבועה, יצליח לממש את זממו ולהביא להדחתה מחברותה במועצה, שהרי לדידו אז יתקיים רצף של שלוש ישיבות רצופות מהן נעדרה העותרת".

עוד נטען כי: "מדובר בחברת מועצה פעילה ביותר, וגם אם נעדרה משתי ישיבות הרי שאין בכך כדי להעיד עליה כי איננה ממלאה את תפקידה כראוי", נטען בעתירה. "פעילותה בוועדות השונות בהן לוקחת היא חלק מוכיחה כאלף עדים כי מדובר בחברת מועצה המסורה לתפקידה. ניסיונו של גמליאל להציגה כלא פעילה או כמי שלא ממלאה את תפקידה כראוי לא יצלח".
לבסוף נטען: "לא נשאו חן בעיני המשיב עמדותיה העצמאיות של העותרת ומרגע שהביעה אותן, החליט לחסל אותה פוליטית אלא שבדרך איבד גמליאל את שיקול הדעת והתעלם מהעובדות, ולכך מן הסתם לא ייתן בית המשפט ידו".

משרד הפנים מסר: "ניתן את תשובתנו לבית המשפט". לשכת ראש מועצת גדרה מסרה: "הנושא מצוי בהליך משפטי. המועצה המקומית תמלא אחר החלטות בית המשפט".