הגיע הזמן לדעת: לא ברור איך מנהל אגף המסים בעיריית רחובות לא ידע על החוק להנחה בארנונה. אבל מאז שיצא דו"ח מבקר המדינה האחרון, שבדק תלונות של תושבים, הוא כבר יודע.

לידיעת הזכאים, בעקבות תלונה שקיבל מתושבת העיר, ביקש מבקר המדינה מעיריית רחובות לבדוק ברישומיה האם מקבלי גמלת הבטחת הכנסה קיבלו הנחה בארנונה, כפי שצריך להיות.

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה בדקה תלונה של תושבת רחובות שהעירייה דחתה את בקשתה להנחה, בנימוק שעל פי החוק היא אינה זכאית לה. בירור התלונה העלה כי עד שנת 2003 הייתה רשות מקומית רשאית לתת למקבלי הבטחת הכנסה הנחת ארנונה בשיעור שאינו עולה על 70%. אלא שבשנת 2003, בעקבות תיקון שנעשה, ההנחה אמנם בוטלה, אבל נקבע כי הביטול לא יחול על מי שקיבל הבטחת הכנסה לפני 1.1.03, וזכאותו לגמלה לא פסקה ממועד זה.

אף שתושבת העיר שלחה אישורים מהמוסד לביטוח לאומי שלפיהם היא עומדת בקריטריונים לקבלת ההנחה, בעירייה התעלמו מבקשתה. את התלונה והאישורים הנדרשים העבירה נציבות תלונות הציבור למנהל אגף המסים בעירייה, הסבה את תשומת לבו להוראות התקנות והדגישה כי המתלוננת זכאית להנחה.

מנהל אגף המסים בעירייה טען כי סבר שההנחה בוטלה כליל, אך לאור המידע שהביאה לידיעתו הנציבות, הפנה את הנושא לטיפולו של היועץ המשפטי לעירייה. לאחר בדיקה הודיע היועץ המשפטי לנציבות תלונות הציבור כי המתלוננת אכן זכאית להנחה בארנונה, וכי העירייה תזכה אותה בהנחה בשיעור שנקבע בתקנות.

אף שעניינה של המתלוננת בא על תיקונו, בעקבות בירור תלונתה, נציבות תלונות הציבור הצביעה בפני העירייה על הצורך בבדיקת רישומיה, וזאת כדי לוודא שמקבלי הבטחת הכנסה נוספים הזכאים להנחה בארנונה, אכן מקבלים אותה.

מעיריית רחובות נמסר בתגובה: "אנו מברכים על כל הליך ביקורת שיש בו לתרום לשיפור ההתנהלות. בנוגע להנחה בארנונה, אכן חלה טעות עקב אי עדכון בשינוי החקיקה. עם גילוי הטעות, ניתנה ההנחה לפונה וכן לכלל התושבים שזכאים לה ממעמדם".