אחזקת רכב כפולה: לאחד ממנהלי האגפים וסגנו יש שתי מכוניות כל אחד. למה? ככה. רכב אחד מיועד לשימוש אישי מעבר לשעות העבודה, והרכב השני מיועד לצורכי עבודה בלבד ומסופק על ידי חברת ה.ל.ר, החברה לפיתוח רחובות בע"מ, שהיא חברת בת של עיריית רחובות.

"אין שום הצדקה שיהיה כפל של אחזקת כלי רכב. הרי אי אפשר לנסוע בו זמנית בשתי מכוניות לאותה מטרה", אומר חבר מועצת העיר, חנניה וינברגר שהגיש השבוע שאילתא לראש העירייה, רחמים מלול. וינברגר ביקש לדעת מפורשות מי הם האנשים (נבחרים ועובדים) בעירייה ובחברת ה.ל.ר. – תפקידם, סוג הרכב, והק"מ המוקצב להם - שהעירייה שכרה כלי רכב לשימושם באמצעות "ליסינג". וינברגר הוסיף לגבי נושא החזקת כלי רכב על ידי עובדי העירייה כי "מן הראוי שייבדק מחדש וייקבעו קריטריונים ברורים".

בשאילתה שהגיש וינברגר השבוע הוא ציין כי ראש העירייה, רחמים מלול, הוא ראש העירייה היחידי שלא החליף את רכבו כשנכנס לתפקיד. לדבריו, ראש העירייה לשעבר, שוקי פורר החליף במהלך כהונתו שישה כלי רכב.

וינברגר ביקש מראש העירייה לבטל לאלתר ומיידית את אחזקת כלי הרכב שממומנים על ידי העירייה. כמו כן ביקש "לבדוק אילו שימושים ולאילו מטרות שימש אחד משני כלי הרכב, כאשר הרכב השני היה מנוצל בתפקיד. האם אחד מכלי הרכב הועמד לשימוש של גורם זר שאיננו מנהל האגף וסגנו?".

גם חבר המועצה שאול ליבי חושב שתופעה זו פסולה: "אני חושב שזה לא בסדר. מה אגיד לך, אנחנו מידרדרים לצערי. צריך לחזור לימים הטובים שבהם פעילי ציבור נתנו כל מה שהם יכולים ולעתים גם מעבר לכך".

דוברת העירייה, כרמלה קופר: "מנהל האגף וסגנו מחזיקים ברכבי ליסינג בתשלום המנוכה ממשכורתם מידי חודש, על פי הנהלים הנדרשים. מעבר לכלי הרכב הפרטיים המדוברים, מעמידה לרשותם חברת ה.ל.ר רכבי עבודה המשמשים את מנהל האגף וסגנו לצרכי עבודה בלבד".