לא על חשבוננו: מועצת עיריית רחובות אישרה השבוע את תקציב העירייה לשנת 2010, בסך 616 מיליון שקל - גידול של 5% לעומת תקציב שנת 2009. בישיבת התקציב נדון גם תקציב המועצה הדתית ומועצת העיר דחתה את הנחיית משרד הדתות להגדיל את חלק העירייה בתקציב שירותי הדת, על חשבון הקטנת השתתפות המדינה.

הנחיה חדשה של משרד הדתות קובעת, שעל העיריות לממן 75 אחוז מהתקציב של המועצות הדתיות ומשרד הדתות מממן את היתרה (25%). עד כה מימנה העירייה 60 אחוז בלבד ועיריות רבות מממנות רק 50 אחוז מתקציב המועצה הדתית. בישיבה על תקציב העירייה אמר ראש העירייה רחמים מלול, שהוא סירב לדרישה זו של משרד הדתות: "גיבשנו תקציב אחראי, הכולל צעדים לשיפור מצבה הכלכלי של העירייה. אנו לא חושבים כי הרשות המקומית היא זו שצריכה לשאת בנטל, אלא משרד הדתות, שהוא הגוף האמון על תקצוב המועצה הדתית". מלול הוסיף ואמר: "לאור מצבה הכלכלי של העירייה, אנחנו נמשיך לממן את המועצה הדתית, כפי שהיה כל השנים. אנחנו מסרבים לשאת בנטל נוסף".

באשר לתקציב העירייה בכללותו, אמר מלול: "מכורח הנסיבות, עד הבחירות המיוחדות בחודש נובמבר 2009, הוטלה עליי המשימה רבת האחריות לנהל את העיר, כאשר נטל הגירעון לשנת 2008 היה 25 מיליון שקל בתקציב השוטף ו-25 מיליון שקל בתב"רים (תקציבים בלתי רגילים– י.נ.). זה רבץ על כתפינו וכבל את ידינו בקידומם של שירותים נוספים לציבור ובייזום פרויקטים חדשים בעיר. נעשה מאמץ גדול להתייעל ולהדק חגורה וזאת מבלי לפגוע בשירות לתושב".

עוד ציין מלול, שתקציב 2009 יסתיים כנראה בגירעון קטן של כאחוז וחצי מהתקציב, בשל הוצאות נוספות שנעשו בחינוך, ברווחה ובתברואה. מלול טען, שהגידול בסעיפי תקציב אלה נובע מגידול במספר תושבי העיר, שלפי נתוני משרד הפנים הגיע ל-124,000 נפש. כמו כן נגרם הגירעון מהעלאות שכר, בעקבות הסכמים ארציים בין ההסתדרות לבין הממשלה. כתוצאה מכך גדלו הוצאות השכר של העירייה בכארבעה מיליון שקל.

"אני מקווה שבכוחות משותפים נמשיך להצעיד את העיר לקראת המשך פיתוח ושגשוג, לשיפור המצוינות בחינוך ולמיצובה של רחובות כעיר אטרקטיבית, המושכת אליה אוכלוסיות אקדמאיות וזוגות צעירים משפרי דיור", סיכם מלול את נאום התקציב.