אם לא תתנהג יפה, אזמין לך שוטר: ראש המועצה המקומית גדרה, יואל גמליאל, הזמין שוטרים לישיבת המועצה שהתקיימה לפני מספר ימים, כדי שיוציאו מהאולם את חבר המועצה נחמיה עורקבי בטענה שהוא הפריע למהלך הישיבה.

השוטרים הגיעו וערקובי יצא מהאולם. הסכסוך החל ממסמך שאילתה שהגיש עורקבי: "האם אדם שבונה בית באזור שיש בו כביש, צריך לשלם עבור הכביש ומה כולל תשלום היטל כביש?".

גמליאל השיב במסמך לערקובי: "חבר מועצה רשאי להגיש שאילתה בכתב על עניין עובדתי בתחום תפקידי המועצה ומשום כך לא ניתן להתייחס באופן ענייני ועובדתי לשאילתה. יחד עם זאת מובא לידיעתך, כי המועצה גובה היטלי סלילה אך ורק בהתאם לחוק עזר גדרה (סלילת רחובות) התשמ"ח. לעדכונך, נא עיין בחוק עזר הנ"ל, באתר האינטרנט של המועצה".

"הכנסתי שאילתה ושאלתי אותו מה כולל היטל כביש", מספר עורקבי. "הוא ענה לי 'תלך לאינטרנט'. שאלתי אותו עוד שתי שאלות, אמרתי זה לא חוקי לענות ככה. רציתי תשובה, אז נכנסתי לדבריו והוא הזמין שוטרים ויצאתי החוצה. ביקשתי מהמזכיר הסבר לשאילתה. אחרי שלוש פעמים שדיברתי לתוך הרמקול ודרשתי תשובות, הוא אמר (ראש המועצה למזכיר): אל תענה לו. הוא גם ניסה להעלות להצבעה את ביטול ההצעה לסדר ולא הלך לו, חברי המועצה לא הסכימו".

גמליאל: "הוא הפריע למהלך הישיבה ולא נתן לה להמשיך אחרי שהזהרתי אותו במשך 20 דקות. הוא לקח את הרמקול. זה נוצר כתוצאה מוויכוח על שאילתה שהוא הגיש. הוא התחיל לצעוק על המזכיר, שייתן לו תשובות ועשה מהומות. הוא שאל על חוק עזר לסלילת כבישים, קיבל תשובה והתשובה לא סיפקה אותו, אז הוא התחיל להשתולל ואז הוא אמר, שלא תהיה ישיבה עד שיקבל תשובות שיירצו אותו. אז הזמנו משטרה והוא יצא. הוא לא הפסיד הצבעה".

בישיבה אושרו תב"רים רבים, בין היתר לבניית גני ילדים ברחובות הנחלים ופוקס, הקמת אמפיתיאטרון בגדרה, הסדרת מעגל תנועה ברחוב ויצמן-סברדלוב, בניית חדר יד לבנים במתנ"ס, תקציב ל'אופק חדש', שיפוצים במוסדות חינוך בסך 1.6 מיליון שקל ועוד. גמליאל: "כל ההחלטות עברו פה אחד".