mynet שפלה מביא, כמידי שבוע, את הסיפורים הגדולים שיעשו את סוף השבוע ב"ידיעות רחובות".

אז מה מחכה לנו בסוף השבוע בעיתון?

מגורשים
מאות טון של בטון יצקה מדינת ישראל לתוך ביתה של משפחת צור ומילאה אותו עד גדותיו כדי למנוע את חזרתם. עוד ארבע משפחות פונו השבוע באופן דומה והמערבלים מכינים יציקות לעוד כמאה משפחות. כפר גבירול בסימן עופרת יצוקה
יפה נבו

הלך בית
שתי שריפות פרצו ברחובות ובנס ציונה: זוג קשישים נפצע, משפחה בת 7 נפשות נותרה ללא כל
גלעד מורג

שבת מנוחה?
תושבת נס ציונה: השכנים מכריזים על כניסת השבת עם צופרים רועשים
גלעד מורג

טפרה עליו
אילן טפרה מבני יצ'אלאל משחזר את הדרך הארוכה שעשה ממכבי חיפה ועד קבוצת הדגל של העדה האתיופית
יואב מלכה