מאיימים על הסביבה: דוח של האגף לשימור הסביבה של החברה להגנת הטבע לשנת 2010, חושף: ישנם 93 איומים על השטחים הפתוחים בישראל, החל מאזור החרמון בצפון ועד אילת בדרום. באזור השפלה ישנם תשעה איומים, ביניהם בינוי בחולות ראשל"צ, בנייה ליד גבעות הכורכר, הקמת כפר הנופש פלמחים ופעילות רשות הניקוז להסדרת נחלים באזור.

הדוח מלמד על הלחץ ההולך וגובר על השטחים הפתוחים בישראל כתוצאה מיוזמות פיתוח, שבמרבית המקרים מנוגדות למדיניות התכנון הארצית. לגבי חולות ראשל"צ ופלמחים ומתקן התפלה שורק, נכתב בדוח כי במסגרת קידום תוכנית למתקן התפלה בחולות ראשל"צ-פלמחים בוועדה לתשתיות לאומיות, נבחנו מספר חלופות מיקום.

חלק מהחלופות המועדפות על רשות המים, יוזמת התוכנית, מצויות בשטח אשר על פי דעת מומחים תיגרם לו פגיעה קשה בערכי טבע, בבית הגידול החולי וברצף השטחים הפתוחים. שטח זה אף מוגדר כבעל רגישות נופית וסביבתית גבוהה במספר תוכניות מתאר ארציות.

לדעת החברה להגנת הטבע, לאחר דיונים בנושא בוועדה לתשתיות לאומיות, מקודמת כיום החלופה הגרועה ביותר מבחינת רצף השטחים הפתוחים, לקראת השלב הבא של הכנת תוכנית מפורטת.

איום נוסף שבו עוסק הדוח נוגע ללחצי פיתוח ולחוסר אכיפה בגבעות הכורכר. על פי הדוח, בגבעות אלה מתקיים עולם עשיר וייחודי של צומח טבעי הכולל מאות מינים וביניהם מספר מינים נדירים הגדלים אך ורק בישראל. הידוע והבולט שבהם הוא אירוס הארגמן. מרבית בתי הגידול של הכורכר במחוז המרכז נהרסו עד היום בפעילות חציבה של חומר גלם לענף הבנייה, או כוסו בבנייה כחלק מתהליכי הפיתוח המואצים המאפיינים את אזור המרכז.

לפני כשנתיים דחה בית המשפט העליון את עתירתם של בעלי קרקעות פרטיות שביקשו לשנות את הייעוד של חלק ממתחם הגן הלאומי למגורים. בכך נסללה הדרך לקידום ההכרזה על הגן הלאומי. אולם מימוש "הגן הלאומי נס ציונה" ושטח "גבעת האירוסים של ראשון לציון". למטרת שימור, מתעכב בגלל אוזלת ידן של הרשויות להגיע להסדר עם בעלי הקרקע הפרטיים בשטח.

צוואר הבקבוק המקשר בין שטחי הכורכר במרחב מצוי ממזרח למושב בית עובד. שטח צר זה מאוים כיום על ידי תוכנית להרחבת המושב ובנייה צמודת קרקע, שעלולה לקטוע את הרצף הפתוח בין אזור הנופש המטרופוליני של גבעות טירת שלום אל הגן הלאומי נס ציונה. רצף זה הינו הכרחי לשמירת יכולת הציבור ליהנות מהמרחב ולטייל בו.

עמדת החברה להגנת הטבע היא שיש למצוא פתרון מיידי עם בעלי הקרקע הפרטיים, ולהפקיע את שטחי הכורכר במסגרת התוכניות להקמת גן לאומי ואזורי נופש מטרופוליניים לטובת הציבור. החברה להגנת הטבע פועלת לביטול תוכנית ההרחבה של מושב בית עובד, מלווה את תכנון אזורי הנופש ונערכת להגשת תוכנית מתארית יזומה לשטח זה.

לגבי חוף פלמחים צוין בדוח כי יש מגמת שיפור. כזכור, בעקבות דוח חמור של מבקר המדינה שפורסם השנה, הודיע מינהל מקרקעי ישראל שהוא מקפיא את קידום התוכניות עד להחלטת היועץ המשפטי לממשלה בנושא.בחברה להגנת הטבע מסכמים: "לצערנו, אם הרפורמה בחוק התכנון והבנייה אותה מקדם רהמ"ש תצא לפועל, בשנה הבאה יהיו יותר איומים על הסביבה ועל הטבע בישראל".