התחיל לפרוע שטרות: תאגיד המים והביוב "מי ציונה" העביר לעיריית נס ציונה תשעה מיליוני שקלים בתמורה לרכישת תשתיות מידי העירייה. זהו תשלום של מחצית משווי הנכסים שקיבל התאגיד מהעירייה.

מתאגיד "מי ציונה", בראשותו של סגן ראש העיריה, שאול רומנו, נמסר: "התאגיד העביר לעיריית נס ציונה בשבוע שעבר תשעה מיליוני שקל, עבור רכישת התשתיות. יכולנו לפעול בדרכים אחרות ולהעביר את סכום הרכישה בעתיד הרחוק, אך מדיניות התאגיד הינה להחזיר את הכסף לתושבים. התאגידים הופרדו מהרשויות, בכדי לאפשר שכל כספי המים יושקעו בשדרוג תשתיות ולא באפיקים אחרים".

עוד נמסר כי "'מי ציונה' הינו אחד התאגידים הראשונים שמעביר סכום כסף כזה לקופת העירייה והתהליך הצריך אישור מיוחד מישראל עינב, ראש מינהל תאגידי המים. עינב בדק את חוסנו הכלכלי של התאגיד ואת ביצועיו העסקיים לשנת 2009, שהסתיימה טוב יותר מהמתוכנן, ורק לאחר מכן אישר את ההעברה".

מהעירייה נמסר: "הקמת התאגיד גרמה במישרין לגרעון שנתי קבוע בתקציב העירוני של 10 מיליון שקל. התאגיד אמור לשלם לעירייה 18 מיליון שקל, בפריסה לארבע שנים, עבור נכסים שהעירייה העבירה לתאגיד ומהווים 30% מכלל נכסי העירייה".

העירייה הוסיפה כי "את התשלום הראשון בסך תשעה מיליון שקל היה התאגיד אמור להעביר בתחילת שנת 2009. רק עתה קיבל התאגיד אישור לתשלום, והעביר לעירייה בימים אלו צ'ק של תשעה מיליון שקל. סכום זה מיועד להחזרת חובות לבנקים ולאיזון התקציב, כמתחייב בחוק".