היקף התקציב השנתי של עיריית רחובות לשנת 2019 עומד על כמיליארד שקלים. עלייה של כ-4% מתקציב 2018, שעמד על 959 מיליון שקלים. במסגרת הגידול בולטת תוספת לתקציב החינוך בהיקף של 17 מיליון שקלים, תוספת לתקציב חזות העיר שגדל בכ- 9 מיליון שקלים, ותחום הרווחה שתקציבו יגדל בכ- 6 מיליון שקלים.

ישיבת מועצת העיר | צילום: דוברות עיריית רחובות


התוספת הגדולה ביותר נרשמה כאמור בתחום החינוך. בעירייה מדווחים שבשנה האחרונה נוספו עשרות כיתות לימוד חדשות נוספו בבתי הספר והן בגני הילדים, ובמערכת החינוך העירונית מתחנכים כ- 38,000 תלמידים.

התוספת לתקציב חזות העיר עומדת על סך של כ- 9 מיליון שקלים, הן בתחום הניקיון והתברואה והן בתחום הגנים ואיכות הסביבה. התוספת נועדה לממש פרויקטים בעלי השפעה על חזות העיר, וביניהם תגבור ותוספת שעות ניקיון, פריסה מחודשת של מערך הפחים העירוניים והוספת עשרות נקודות פינוי חדשות ועוד .

לצד החינוך, גם הרווחה, התרבות והקהילה זכו להגדלת תקציב. תקציב החברה העירונית לשנת 2019 יגדל בכ- 1.5 מיליון שקלים, ויעמוד על כ- 106 מיליון שקלים,
סכום התוספת יוקדש לפעולות תרבות ולתחום הצעירים.

רשת 'חוויות' מגבירה פעילותה בכל תחומי החינוך הבלתי פורמלי, ומספקת שירותים בכל רחבי העיר, הן במתנ"סים והן במועדוני הנוער בשכונות. תקציבה בשנת 2019 יעלה אף הוא ויעמוד על 117 מיליון שקלים.

ראש העיר רחמים מלול | צילום: דוברות עיריית רחובות


עוד עולה מספר התקציב עולה שהכנסות העירייה בשנת 2018 מאגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה –הגיעו לכ- 209 מיליון שקלים, מתוכן הוקצו כ- 180 מיליון שקלים לצורכי פיתוח, תשתיות, כבישים, מדרכות, ניקוז, גינון, בניית מוסדות חינוך ועוד.

תאגיד המים השקיע בשנה החולפת כ- 45 מיליון שקלים בהנחת תשתיות גדולות כקווי ביוב וקווי מים חדשים באזורים רבים ברחובות.

ראש העירייה, רחמים מלול: "התקציב החדש משקף את ההשקעה העצומה באיכות החיים בעיר במגוון תחומים. בשנה הקרובה נמשיך בתנופת הפיתוח, ובשיפור איכות החיים והשירות לתושבים. אתגרים רבים עוד לפנינו והגידול המבורך באוכלוסייה מצריך המשך הפיתוח והעשייה בכל התחומים". 

על כך הוסיף מחזיק תיק הכספים, פנחס הומינר ואמר: "תקציב שנת 2019 נבנה בעמל רב בהתאם לחזון העירייה וראש העירייה. בנינו תקציב שמאזן בין צרכי התושבים לשמירה על איתנות פיננסית. דגש מיוחד ניתן בתקציב בנושאי חינוך ורווחה, והתקציב שאנו מביאים משקף חשיבה חברתית יותר למען התושבים".