השבוע הודיע תאגיד המים של רחובות 'הבאר השלישית' על שיבוש שהתרחש במערכת לחיטוי המים באחת הבארות המתוחזקת על ידי חברה חיצונית. כתוצאה מכך הוזרמו מים עם עודף הכלרה בעיקר לאיזור שכונת רחובות הצעירה.

ברז מים | צילום: pixabay

בעקבות כך, נאלצו דיירי השכונה לרוקן את מאגרי המים בכל בניין, מה שהביא לצריכה גבוהה מהרגיל של מים. כעת יוצא ראש העירייה, רחמים מלול, המשמש גם כיו״ר דירקטוריון 'הבאר השלישית', בהנחייה לזכות את דיירי השכונה בהתאם.

לפיכך בחשבונות המים הבאים, שיישלחו בחודש ינואר 19 עבור נובמבר-דצמבר, ובכללם היום הרלוונטי, יזוכו חשבונות המים של הבניינים בהתאם, עקב ריקון המאגרים.

החשבונות יזוכו באופן הבא:

1. בדיקה השוואתית בין הצריכה עבור התקופה שלפני שנה לבין התקופה הרלוונטית.

2. בדיקה השוואתית בין החיוב על פי קריאת מונים שביצע התאגיד טרם ריקון מאגרי המים, לבין קריאה נוספת לאחר סיום ריקון המאגרים.

הזיכוי לתושבים יהיה על פי הגבוה (לטובת התושבים) מבין שתי האופציות הנ״ל .