לאחרונה עבר רחוב הבילויים בגדרה שיפוץ, במקביל החלו עבודות נרחבות בכביש הרצל הכולל הסדרי בטיחות ותנועה. בתוך כך מותקנים רמזורים חדשים בצומת רחוב הבילויים-הרצל שעתידים להתחיל לפעול כבר השבוע.

רחוב הבילויים בגדרה | צילום: מאיה גנון

בהמשך להפעלת הרמזורים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים ברחוב הבילויים וברחוב ביאליק. הסדרי התנועה החדשים יאפשרו כניסה מרחוב הרצל ישירות לרחוב הבילויים לאורכו, כך שבמקטע ברחוב הבילויים מרחוב הרצל ועד לרחוב ביאליק תהיה התנועה דו סיטרית, ואילו במקטע מרחוב ביאליק ועד רחוב שכביץ התנועה תהיה חד כיוונית, ותתאפשר נסיעה לכיוון רחוב שכביץ בלבד.

כמו כן, כאמור, יבוצעו הסדרי תנועה חדשים ברחוב ביאליק. לבאים מכיוון רחוב הורביץ במקטע הורביץ-אעלה בתמר יתקיימו שני כיווני תנועה כאשר במקטע אעלה בתמר-רחוב הבילויים כיוון התנועה יהיה חד סטרי לכיוון רחוב הבילויים.