חבר מועצת עיריית רחובות, רונן אהרוני ('רחובותי') פנה בשבוע שעבר להנהלת העירייה בדרישה לדעת מתי יתחילו מנגנוני העירייה ליישם את חוק העזר העירוני העוסק בשיפוץ חזיתות בנייני מגורים בשטח העיר.

פועל באתר בנייה. אילוסטרציה: freepik

לטענת אהרוני, אי־יישום חוק העזר, שנחקק ואושר לפני קרוב לשנה וחצי, פוגע מאוד בתושבי העיר, במיוחד באלה המבקשים לקבל סיוע כספי, כפי שמתיר החוק, לשיפוץ חזיתות בתיהם.

מדובר בחוק עזר שנחקק ביוזמתו של חבר המועצה לשעבר אמיר ירון, שהיה גם הממונה במועצת העיר על נושא ההתחדשות העירונית.

על פי חוק זה יכולים כל תושבים העיר שיעמדו בקריטריונים מסוימים, שאותם קובעת העירייה, להיעזר בתמיכה כלכלית של העירייה לשיפוץ חזיתות בנייני המגורים שלהם, צעד שלדברי אהרוני הוא אינטרס משותף של העירייה ושל התושבים עצמם.

לפני למעלה מחצי שנה, במהלך חודש ספטמבר 2017, אושר תיקון לחוק תחת הכותרת 'סיוע כספי', בו מפורטת הדרך שבה יכולים תושבי העיר להשתמש בחוק העזר.

"העירייה רשאית לקבוע מי בעל הבית המקיים דרישה לשיפוץ, שיהיה זכאי לסיוע כספי לשם מימון הוצאות השיפוץ לפי תבחינים שתקבע העירייה מפעם לפעם", נרשם בתיקון, וגם כי "התבחינים יעמדו לעיון הציבור במשרדי מינהל ההנדסה ובאתר האינטרנט של העירייה".

בפנייתו להנהלת העירייה מוחה אהרוני על כך שלמרות שחלף זמן רב מאז קבלת ההחלטה והכנסת התיקון, לא בוצע דבר בנידון.

"פוגע בתושבים". אהרוני | צילום: אבי מועלם

"דבר התיקון שהוכנס לחוק העזר פורסם ברשומות, בכתבות שהפיצה העירייה ובמקומות שונים, אבל דבר לא קרה", אומר אהרוני. "אינני מבין מדוע חוק העזר לא מיושם למרות שאושר לפני שנה וחצי, ומדוע הגורמים המקצועיים לא פועלים בנושא".

לטענת אהרוני, בתקופה האחרונה התקבלו בלשכתו מספר פניות של תושבים שביקשו לברר כיצד הם יכולים להיעזר בסיוע של העירייה, ולמרות בדיקתו הוא לא הצליח להשיב להם.

מעיריית רחובות נמסר בתגובה: "חוק העזר לשיפוץ חזיתות אושר רק לאחרונהמחזיק התיק החדש, גיא צור, ייפגש עם מנכ"ל העיריה על מנת לבדוק כיצד אפשר ליישם פעילות מבורכת זו".