מפעל תנובה ברחובות | צילום: שי אלבלינג

תביעה שהוגשה השבוע לבית המשפט בראשון לציון מלמדת על מה שנראה כיחסים עכורים בין חברת 'תנובה' לבין עיריית רחובות.

הטענה: עיריית רחובות הפקידה בחשבונה ערבות בנקאית של 'תנובה' בסך מיליון שקלים. לטענת החברה, אותה ייצג בתביעה עו"ד טל מזרחי, הכסף לא אמור היה להיות מופקד כיוון ומדובר בערבות שנועדה לכסות על מקרים בהם החברה אינה עומדת בהתחייבותיה כלפי העירייה. 'תנובה' טוענת שלא הפרה כל התחייבות. 

הרקע: חברת 'תנובה' מפעילה מחלבה ברחוב דרך הים ברחובות. לפי כתב התביעה, בשל אי התאמות בין זכויות הבנייה המותרות על פי התב"עות (תוכניות בניין עיר) החלות על המחלבה לבין הבינוי בפועל, הגיעו 'תנובה' והעירייה להסכמות כי 'תנובה' תפעל להסדרת הנושא בדרך של הגשת תוכנית בניין עיר נקודתית חדשה.

הכסף: במסגרת אותן הסכמות, הגישה 'תנובה' לעירייה כתב התחייבות, הכולל ערבות בנקאית בסך מיליון שקלים שנועדו להבטיח את קיום כתב ההתחייבות. 

הסכסוך: 'תנובה' טוענת שבשנת 2015 הגישה לפי כתב ההתחייבות את תוכנית בניין העיר הנקודתית הראשונה, לאחר מכן המשיכה ופעלה, ובשנת 2017 קיבלה אישור כי התוכנית עומדת בתנאי הסף להפקדת התוכנית, לאחר מכן קוימו פגישות עבודה במהלך שנת 2018, והפגישות המשיכו אל תוך שנת 2019, כאשר האחרונה התקיימה לפני חודשיים.

להפתעת החברה התברר לה שב-11.7.2019, ללא שום התראה, פנתה עיריית רחובות לבנק בבקשה לחלט את מיליון השקלים.

"התובעת קיבלה את הודעת הבנק בקשר לבקשת החילוט בתדהמה", טוענים ב'תנובה' ומסבירים כי לא ידועה להם כל עילה לחילוט הכסף. לטענת החברה בקשת החילוט נעשתה "בצורה שרירותית המונעת לכל הפחות משיקולים זרים, חוסר תום לב קיצוני, הפעלת לחץ או נקמנות ואי הגינות בולטת".

ב'תנובה' טוענים כי הסיבה לפעולת העירייה קשורה ככל הנראה למחלוקת כספית-משפטית בין הצדדים בעניין דרישת העירייה מ'תנובה' בנושא תשלומי שצ"פ במחלבה, והיטלים אחרים בקרקע חקלאית הסמוכה למחלבה, שנידונים מזה תקופה ארוכה בבית המשפט המחוזי בלוד במסגרת עתירה מנהלית שהגישה 'תנובה'.

עיריית רחובות | צילום: אבי מועלם

נושא השצ"פ מוכר היטב בקרב תושבי רחובות. שכן לאחרונה קיבלו תושבים רבים דרישות תשלום עבור אותם שטחים, בתחילה היו אלה רק תושבים שביקשו למכור את בתיהם, ולאחרונה הגיעו דרישות תשלום שנעות בין 3000 ל-7000 שקלים גם לתושבים שלא ביקשו למכור את דירתם.

בתביעה ציינה 'תנובה' כי בקשת החילוט "מהווה התערבות בוטה בעבודה המקצועית של הצדדים ומונעת משיקולים זרים של דרגים אחרים", והוסיפו כי הבקשה נועדה לגרום לחץ על החברה כדי שתיעתר לעירייה בהליכים אחרים.

מעיריית רחובות נמסר בתגובה: "לפני מספר שנים התגלו חריגות בנייה גדולות במתחם תנובה. תנובה נתבעה להסדיר את החריגות והשימושים החורגים ע"י הכנת תב"ע והתחייבה להכינה תוך שנה, ועל כן הפקידה ערבות ע"ס מליון שקל. מאז מתנהלת תנובה בעצלתיים ולמרות שחלפו כ-4 שנים -  עדיין לא הוכנה התב"ע הנדרשת .

"על כן נדרשה העירייה לחילוט הערבות כדין, ואין שום קשר בין זה לבין היטל שצ"פ. יתר טענותינו יתבררו בבית המשפט".