מבצע הסרת מדבקות | צילום: דוברות העירייה

בבוקר יום חמישי יצאו פקחי עיריית רחובות למבצע מיוחד: הסרת מדבקות שניתלו באופן לא חוקרי על קיר אקוסטי בכניסה הצפונית לעיר. 

הפעילות בוצעה כחלק ממדיניות עירונית משותפת לאגף חזות העיר ואגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני, להגברת פעולות הניקיון ושמירה על חזות העיר. כחלק מהמבצע הוסרו מודעות רבות שהודבקו באופן לא חוקי, ולאחר מכן בוצעו פעולות ניקיון באמצעות ניידת שטיפה להסרת המדבקות.

במסגרת זו הוסרו עשרות מדבקות שהודבקו שלא כחוק, ולמדביקים יישלחו ברירות משפט.

עו"ד יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר: "נפעל לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי גם בכל הנוגע לשילוט, וננהג באפס סובלנות כלפי מי שבוחר ללכלך את המרחב הציבורי ולעשות ברכוש הציבורי כבשלו".

על כך הוסיף ליאור שוקרי, מנהל אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני: "מודעות שיודבקו ללא אישור, יוסרו באופן מיידי על ידי הפיקוח והשיטור העירוני, ומדביקי המודעות ייקנסו על פי דין. אנו נגביר את האכיפה כנגד מדביקי מודעות פיראטיות".

מבצע להסרת מדבקות פיראטיות ברחובות | צילום: דוברות העירייה

חשוב לציין כי חל איסור על הדבקת מודעות או סטיקרים על מבנים, מתקנים וציוד עירוני, לרבות עמודי חשמל, תמרורים, תחנות הסעה, גדרות, עצים, ארונות חשמל או ארונות סעף של בזק, קירות ו/או בשטחים מסחריים. מדביקי מודעות פיראטיות צפויים לקנסות לכל מודעה שנתלתה שלא כדין. 

לוחות המודעות הציבוריים מאפשרים הדבקת מודעות פרסום בצורה מסודרת ובאופן שאינו מלכלך את המרחב הציבורי. ההדבקה כרוכה בתשלום ובאישור העירייה. מודעות שיודבקו ללא אישור, יוסרו באופן מיידי על ידי הפיקוח העירוני, ומדביקי המודעות ייקנסו.

המעוניינים במודעות באופן זה מתבקשים לפנות למשרדי אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני, ברחוב פקריס 3, רחובות.