הרישום לחטיבות הביניים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים לשנת הלימודים תש"פ יחל ביום ראשון ה- 3 במרץ 2019, ויימשך עד יום שישי, ה-15 במרץ 2019 . לראשונה, בנוסף לרישום לבתי הספר הממלכתיים, גם הרישום לבתי הספר הממלכתיים דתיים יתבצע באמצעות האתר העירוני.

כיתת לימודים. הרישום מתחיל | צילום: pixabay.com

מערכת הרישום האינטרנטית תאפשר רישום לתושבי העיר ולתושבים המיועדים לגור בעיר בשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ.

כל תלמיד והוריו יוכלו לדרג את העדפותיהם במסגרת תהליך הרישום. מנהלת אזורי הבחירה המורכבת מנציג אגף החינוך ברשות, פיקוח משרד החינוך ונציג מאגף מו"פ , תפעיל בקרת ויסות של תלמידים, על פי קריטריונים מוגדרים בשקיפות מלאה וזאת על מנת לשמור על עקרון שוויון הזדמנויות.

זהר בלום, מ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך: "עיריית רחובות, באמצעות אגף החינוך, משקיעה מאמץ רב ומביאה לידיעת ההורים והתלמידים מידע עדכני ומפורט על בתי הספר ומגוון מסלולי הלימוד וכיתות המצויינות. כל זאת על מנת לאפשר לכל אחת ואחד מהתלמידים להתאים את מסגרת הלימודים מול ההיצע המגוון הקיים בעיר".

תהליך הרישום לחטיבות הביניים בקריות החינוך, יחל מיד עם קבלת אישור שיבוץ מאגף החינוך והנוער, והוא ייערך במשרדי בתי הספר השונים החל מיום שלישי, כ"ו באדר ב', 2.4.19, עד יום ראשון, ב' בניסן, 7.4.19, בין השעות 16:00 – 19:00, ביום ו', בין השעות 8:00 – 12:00.

ערעור על השיבוץ, ניתן להגיש בין התאריכים: 18 – 27 במרץ.

התאריכים שצריך לזכור

3.3: ייפתח הרישום האינטרנטי לחטיבות הביניים ברחובות.
18.3: פרסום השיבוצים באתר האינטרנט העירוני
27.3- 18: ניתן לערער באמצעות האתר העירוני
החל מה- 2.4 ולאחר קבלת אישור השיבוץ מהעיריה, ניתן להירשם במזכירות בתי הספר העל יסודיים

לפרטים ניתן לפנות לחנה במחלקה לחינוך על יסודי בטל': 08-9392437
ובמייל: hana_kurs@rehovot/muni.il או rachel_b@rehovot.muni.il