מתן דיל. | צילום: אבי מועלם

ועדת הביקורת של עיריית רחובות לא התכנסה הערב (ג'), כשברקע נשמעות סיבות שונות לכך.

חבר המועצה רועי שרעבי טוען שחברי הקואליציה אינם מביעים אמון ביו"ר ועדת הביקורת ויו"ר האופוזיציה עו"ד מתן דיל, שטוען מנגד כי הסיבה לאי ההתכנסות היא התחמקות מדיון ביקורת על מחדלי בית התרבות שכיכב השנה בדו"ח מבקר המדינה.

הערב הייתה אמורה להתכנס ועדת הביקורת של העירייה. מי שמכהן כיו"ר ועדת הביקורת הוא יו"ר האופוזיציה עו"ד מתן דיל. לפני חודש זימן דיל את חברי ועדת הביקורת, המורכבת מחברי קואליציה ואופוזיציה גם יחד, בהזמנה לישיבה כתב דיל שעל סדר היום, בין היתר, נושא דו"ח מבקר המדינה בנושא בית התרבות.

דו"ח מבקר המדינה מחודש יולי 2018 בחן את פרויקט שיפוץ בית התרבות ברחובות ומצא בו ליקויים רבים. מהדו"ח עלו ליקויים עיקריים באישור הפרויקט ותקציבו, בהתקשרות עם הקבלן לשיפוץ ובליקויים בעבודתו, בהסכם התקשרות נוסף עם הקבלן, בהיתר הבנייה ועוד. הדו"ח החמור פורסם וגרר אחריו ביקורת רבה וכאמור, הייתה על סדר יום הישיבה שהייתה אמורה להתקיים הערב.

אך הוועדה לא התקיימה משום שכל חברי הקואליציה לא הגיעו אליה, כאשר ברקע אי הגעתם טענתו של חבר המועצה רועי שרעבי, כי חברי הקואליציה לא הגיעו לוועדה כאקט של חוסר אמון ביו"ר הוועדה, מתן דיל.

כזכור, בישיבת המועצה האחרונה אירע עימות סוער במסגרתו הטיח חבר המועצה שרעבי טענות כלפי עו"ד דיל.  

בתחילת היום פנה שרעבי למבקר העירייה נפתלי אקרמן בבקשה לפסול את מתן דיל מתפקידו כיו"ר ועדת הביקורת. "אני רואה פסול שחבר מועצה שנערכת ביחס להתנהלותו ביקורת, יעמוד בראש ועדת הביקורת וייקבע את סדר היום של המבקר", כתב שרעבי וביקש שבאופן זמני לפחות ימונה חבר מועצה אחר לעמוד בראש וועדת הביקורת.

דיל מנגד מבטל את הדברים, לטענתו חברי הקואליציה התחמקו מהדיון בנושא מחדלי בית התרבות. פקידות העירייה הבכירה שזומנו לדיון הגיעו ובכלל זה מנכ"ל העיריה, היועצת המשפטית, גזברית העירייה, מבקר העירייה, מנהל אגף המיסים ומנהל אגף האכיפה, "אולם חברי הוועדה, חברי הקואליציה, לא הגיעו כאיש אחד. ממה הם מפחדים?" שואל דיל.

דיל ביקש מהיועמ"ש של העירייה חוות דעת משפטית כיצד לנהוג במקרה כזה שחברי מועצה מחרימים את הדיון, וכיצד ניתן למנוע זאת בעתיד כל אימת שהנושא יהיה מורכב עבורם. כמו כן, מה הקוורום שבאמצעותו ניתן לנהל בכל זאת דיון. עוד הוסיף שכמובן שתשלח בעניין זה שאילתה למשרד הפנים ומבקר המדינה.

"עצוב. במקום לנער מעלינו את עננת השחיתות הציבורית, חברי הקואליציה בוחרים להתחמק מדיון כה חשוב ומשמעותי להפקת לקחים ולייעול המערכת. אני תקווה שיש הסבר אחר מניח את הדעת לכל אחד מהחברים שלא הגיע ולגופו של עניין שאירועים כאלה לא ישנו. חברי המועצה חייבים לגלות אחריות ציבורית כפי שהציבור מצפה מהם, לדון ולעסוק גם בנושאים שאינם מייצרים מחיאות כפיים וקרדיטים פוליטיים".