הל"ר היא הזרוע הביצועית – כלכלית של עיריית רחובות. בין היתר היא מתכננת ומבצעת כ- 50 פרויקטים במקביל של בניה ציבורית ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים, מתקנים קהילתיים, שצ"פים ותשתיות). בנוסף משקיעה הל"ר משאבים רבים בהיערכות לביצוע תוכנית בינוי-פינוי קרית משה, והיא מרכזת עבור העירייה את המו"מ על הסכם הגג בנושא זה.

ראש העיר רחמים מלול | צילום: דוברות עיריית רחובות

הל"ר עוסקת גם בפיתוח העסקי והכלכלי בעיר, ובמסגרתה פועלת מנהלת אזורי התעסוקה ברחובות אשר מטפלת בקידום הבאת עסקים לעיר ובשימור החברות הפועלות בעיר.

לאחרונה השלימה החברה את בניית מבנה מרכז הגישור החדש ברחוב טלר, את בניית מבנה בית ספר 'קציר' החדש, בית ספר 'שיבט' (הדרים) החדש והקומה השלישית בביה"ס 'מעלות משולם', זאת לצד השלמת בניית גני ילדים ברחבי העיר.

"בשנת 2019 ניישם מרכיבים רבים של התייעלות תפעולית בניהול הפרויקטים בהל"ר לצד ביצוע פרויקטים. כל זאת תוך ייעול השימוש בקרקע ציבורית על ידי שילוב של מרכיבים עירוניים וקהילתיים", אומר מנכ"ל הל"ר, ניסים סלמן. 

מנכ״ל הלר ניסים סלמן | צילום: דוברות עיריית רחובות

סלמן מסביר כי השנה "תונח התשתית לתכנון מפורט והיערכות לביצוע תוכנית הענק של פינוי בינוי קריית משה שאומדני עלויותיה עולים על 2 מיליארד ש"ח". 

ראש העירייה ויו"ר דירקטוריון הל"ר, רחמים מלול: "הגידול בהיקפי הפעילות של הל"ר מבטא את תנופת הפיתוח בעיר רחובות, ואת ההשקעה בפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר בעיר. תוכנית העבודה כולל הקמה של מבני חינוך וציבור רבים לצד ביסוס מינהלת אזורי תעסוקה שתתן מענה למרחב העיסקי. ההתייעלות בפעילות החברה חוזרת לציבור במסגרת פעילותה, ואני מברך את צוות הל"ר על הפעילות הענפה והאתגרית".