לראשונה השנה, מחלקת הנוער ועיר ללא אלימות משלבות ידיים במספר פרויקטים למען בני נוער בעיר בחודשי החופש הגדול. בזכות שיתוף הפעולה בקיץ הזה תראו יותר מדריכי נוער ברחובות.

עיר ללא אלימות בפעילות קיץ | צילום דוברות עיריית רחובות

לרגל חופשת הקיץ מדריכי "עיר ללא אלימות" מתגברים את מרחב העירונוער אשר מושך אליו בחודשי הקיץ בני נוער מכל העיר. כמו כן, מתקיים שיתוף פעולה בעבודת רחוב בשכונות וניידת "עיר ללא אלימות" יוצאת לשטח בלילות באיוש המדריכים וצוות מחלקת הנוער.

אבי יוספי, מנהל מחלקת הנוער באגף החינוך: "שיתופי פעולה כאלו הינם הכרחיים במהלך השנה בכלל ובחודשי הקיץ בפרט, נוכחות גבוהה של מדריכי נוער ברחובות מונעת מצבי סיכון והיגררות לפעילות שלילית. אני מברך על שיתוף הפעולה עם "עיר ללא אלימות" ועם כלל הגופים בעיר לטובת בני הנוער".

אבי פיטרו, מנהל תוכנית עיר ללא אלימות: "שיתוף הפעולה הוא פרי שהבשיל לאחר עבודה רבה ולמידה מהשנים האחרונות. המסקנה היא חיבור טבעי של אנשי השטח, המשלימים האחד את השני, כאשר טובת העיר והנוער הם בראש מעייננו. אני בטוח בהצלחה המשותפת, ומאחל לצוותים עבודה פורייה וחיובית".