גן ילדים. אילוסטרציה: shutterstock

   

סיור ייחודי מטעם פרויקט 'עיר ללא אלימות' של אנשי החינוך החרדים בעיר בבית לין, מרכז מוגנות לילדים ונוער בתל השומר, נערך בימים האחרונים. בסיור לקחו חלק כ 30 אנשי חינוך מהעיר רחובות, וזאת במטרה להרחיב את התכנית גם לבתי הספר לבנות. 

תוכנית המוגנות במגזר החרדי בעיר פועלת מזה כמעט שנתיים, ואט אט צוברת תאוצה, כאשר כל התוכניות המופעלות במסגרת זו הותאמו במיוחד למגזר החרדי. כך לדוגמא נבחרו שני מורים בכול מוסד חינוכי מתוך הצוות, אשר עוברים הכשרה מקצועית ומשמשים בתפקיד החשוב מעבר להיותם מורים. כל זאת במטרה לזהות מצוקות שונות ולתת מענה ממוקד, ובעיקר עיסוק במניעה.

כחלק מהתוכנית כלל הסיור, הכרות עם מענים נוספים הניתנים בקהילה כגון בבית לין, מענה לילדים שנפגעים מסביבתם בצורת שונות. היכרות עם מענים מגוונים ורחבים בקהילה מתאפשרת הודות לפתיחות ושינויים העוברים על החברה החרדית על גווניה, ומתוך הרצון ללמוד, תוך התאמה והכנסת הכלים הנוספים למגזרים החרדיים.

תוכנית המוגנות מופעלת באמצעות מחלקת 'עיר ללא אלימות' בעירייה בהנחיית המשרד לביטחון פנים, המהווה שותף מלא לכלל פעילויות המחלקה. כמו כן שותפים לתוכנית גורמים נוספים בעירייה בהם האגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך והנוער.

אבי פיטרו, מנהל הפרויקט בעיר: "בשנה הקרובה אנו מתכננים להכניס לתוכנית גם את בתי הספר של הבנות בקהילה, ולשם כך גייסנו עובדת. כמו כן אנו מתכננים לבצע פעילות עם הורים במגזר והצגה מתאימה בשם "ציפור צייצה לי", שתנדוד בין בתי הספר ומלמדת כיצד להיזהר ולהימנע מפגיעות שונות. התוכנית שאנו עמלים עליה יחד היא עדות כי ניתן להתגבר על מכשולים רבים למען מטרה חשובה ומשותפת, ולהוות דוגמא ומופת לרשויות מקומיות אחרות בישראל".