חברת המועצה יערה ספיר. חותמת | צילום עיריית רחובות

לרגל שבוע כדור הארץ המצוין השבוע, נחתמה אתמול רשמית אמנת ברית ערים המחייבת את הערים החתומות לשמור על איכות הסביבה. מטעם עיריית רחובות חתמה חברת המועצה, יערה ספיר, מחזיקת תיק פיתוח בר-קיימא, ויו"ר ועדת ההיגוי העירונית, שאמרה: "עם חתימת האמנה יצאנו לדרך מחייבת".

יותר ממחצית תושבי כדור הארץ חיים בערים, ובישראל יותר מ – 90% מאוכלוסיית המדינה חיה בערים. הערים בישראל, כמו בכל העולם, מתמודדות עם האתגרים שמציבות תופעות אלה, בניסיון לצמצם את הנזקים, להתקדם לניהול עירוני יעיל המשתמש במשאבי הטבע והתקציב כדי לתת לתושבים איכות חיים, בריאות, חסכון בזמן ובכסף. לצד הניסיון להתמודד עם הנזקים, הערים מתקדמות להתנהלות המונעת את הנזקים.

גם ברחובות נעשות פעולות המעודדות צמצום והפחתת פסולת, שימוש באנרגית שמש ליצור חשמל למוסדות חינוך, שילוב עקרונות של בנייה ירוקה, חינוך סביבתי, ועידוד קבוצות הפועלות לאיכות הסביבה.

בצעד מחייב חתמה כאמור עיריית רחובות יחד עם ערי פורום ה – 15 על אמנה לשיפור איכות החיים והסביבה בעיר במסגרת "ברית ערים לאיכות הסביבה". את המיזם מוביל "פורום ה – 15", בו חברות הערים הגדולות מכל הארץ.

חותמי האמנה | צילום באדיבות עיריית רחובות

מטרת המיזם הוא לפעול לאיכות החיים והבריאות של תושבי העיר, ולהגן על משאבי הטבע והסביבה כחלק מהמאמץ העולמי והישראלי להגן על אקלים כדור הארץ.

לשם יישום מטרות אלו הורה ראש העיר, רחמים מלול על הקמת ועדת היגוי עירונית, הכוללת את אגפי העירייה ונציגי הציבור. במעמד הקמת הוועדה הכריז מלול כי יקצה משאבים לפעילות חשובה זו.

בראש הוועדה עומדת חברת המועצה יערה ספיר, מחזיקת תיק פיתוח בר-קיימא, והרפרנט העירוני הוא רזי בארי, מתכנן אסטרטגי במנהל ההנדסה. ספיר אף ייצגה את רחובות במעמד החתימה על האמנה.

הוועדה בוחנת את הפעילות שנעשתה עד כה בעיר במספר תחומים, ומציעה מיזמים חדשים להשגת מטרות אלה. וועדות המשנה שהוקמו הן בנושאים: תחבורה בת קיימא, בנייה ואנרגיה ירוקה, הפחתת פסולת ומחזור, ניהול עירוני מקיים, יירוק המרחב העירוני וחינוך הסברה ושיווק.

הוועדות החלו לפעול, ובימים אלה מקודמות מספר יוזמות, שטרם פורסמו, אך למהלך נרתמו גם הפקולטה לחקלאות ומכון ויצמן. 

ראש העירייה, מר רחמים מלול: ""איכות סביבה ברמה גבוהה תביא לאיכות חיים טובה יותר. לשם כך הקמנו וועדה שתעסוק בכך באופן קבוע ותחפש דרכים לטפל בנושא וליישם את עקרונות האמנה שעליה חתמנו"