השבוע נחתם הסכם קואליציוני בין ראש המועצה הנבחר, יואל גמליאל וחברי סיעתו, סיעת 'גמ' שבה חברים: דני דורון, ענת טל ואסף דרבה, להקמת קואליציה במליאת המועצה הרשותית.

קואליציה בגדרה | צילום: דוברות גדרה

הסיעות השותפות לקואליציה שהתגבשה הן סיעת 'גדרה מתחדשת', הכוללת את היו"ר סהר רווח ואליאב מזגני, סיעת 'הבית היהודי' הכוללת את עו"ד יקותיאל תנעמי וסיעת 'למען גדרה' הכוללת את ציון ידעי. סך מספר חברי הקואליציה מונה שמונה חברים מתוך 15 חברי מועצה נבחרים.

במסגרת ההסכם הקואליציוני סוכם כי חבר המועצה דני דורון, ימונה לסגן ומ"מ ראש המועצה ולמחזיק תיק שימור אתרים, חברת המועצה ענת טל תמונה למחזיקת תיק התיירות, הבטחון, מעמד האישה וצעירים, חבר המועצה אסף דרבה ימונה למחזיק תיק הרווחה, העליה והקליטה.

חבר המועצה סהר רווח ימונה לתפקיד סגן ראש המועצה בשכר וליו"ר מרכז אופק, חבר המועצה אליאב מזגני ימונה למחזיק תיק הספורט וליו"ר ועדת מכרזים, עוה"ד יקותיאל תנעמי ימונה לתפקיד סגן ראש המועצה בשכר ומחזיק תיק שפ"ע, וחבר המועצה ציון ימונה למחזיק תיק תפעול תשתיות ויו"ר וועדת הנחות.

הצדדים בהסכם הקואליציוני הביעו חשיבות עליונה בחיזוקה ופיתוחה של גדרה כיישוב שוקק תרבות, פעילויות פנאי וספורט, לצד חיזוקה הכלכלי והתעסוקתי.

בין היתר קבעו במסגרת מטרותיהם את המשך פיתוח אזור התעסוקה והמסחר, קידום תכנית המתאר היישובית, הקמת בית תרבות ועוד.

ראש המועצה יואל גמליאל: "הקואליציה שגובשה חדורת מטרה להפיק את המרב והמיטב עבור תושבות ותושבי גדרה. אני מאמין שבזכות המטרה המשותפת של כולנו אנו נראה את המשך צמיחתה ופריחתה של גדרה. אני מאחל שתהיה זו קדנציה מוצלחת בה נפעל בשיתוף פעולה מלא. בהזדמנות זו אני קורא לכל חברי המועצה להצטרף לקואליציה למטרה המשותפת לכולנו - הצלחתה של גדרה".