כחלק ממאמצי ההסברה העירוניים לשמירה על הניקיון, חילקה עיריית רחובות עלון הסברה ומידע אודות הסדרי פינוי האשפה, הגזם והגרוטאות, לרבות פירוט שמות הרחובות וימי הפינוי.

פרחי חורף ברחובות  | צילום: דוברות עיריית רחובות

"חזות העיר נמצאת בשיפור מתמיד כל העת עם סלילת מדרכות וכבישים חדשים, תשתיות חדשות, פארקים וגנים חדשים, המשך בנייה והתחדשות עירונית. אתם, התושבים, שותפים לשמירה על הניקיון בעיר, על ידי השלכת האשפה רק במקומות המיועדים לכך ושמירה על הנחיות הפינוי רק בימים המתאימים", לשון העלון.

עוד מפורטים בעלון ימי פינוי האשפה על פי שמות הרחובות, הנחיות, הסברים, מידע אודות אכיפה וקנסות ועוד.

בין היתר מצוין כי בעיר מוצבים כ- 320 קומפוסטרים בבתים פרטיים, כ- 27 מתקנים למיחזור קרטונים, כ- 2500 מתקנים למיחזור נייר, כ- 300 מתקנים למחזור בקבוקים, כ- 2,150 פחים כתומים למחזור אריזות ו-67 מתקנים סגולים למחזור זכוכית.

מחזיק תיק חזות העיר, יניב מרקוביץ': "ההסברה היא צד אחד וחשוב במאמציי השמירה על הניקיון אבל צד נוסף וחשוב ביותר, הוא שיתוף פעולה של התושבים והקפדה על ההנחיות אז בואו נתגייס כולנו לשיפור פני הרחוב, השכונה והעיר ונשמור על רחובות נקייה. במקביל, אנו בוחנים שינויים במערך הפינוי, על מנת לייעל את המערכות ולשפר את השירות".