"מטרת האמנה הינה לקיים ברחובות הליך בחירות הוגן והגון, תוך שמירה הדדית על כבוד המועמדים והמועמדות, ושמן הטוב של הרשימות השונות, כמו כן, חשוב לנו להבטיח שמירה על רכוש ציבורי ופרטי, ושמירה על ניקיון העיר בזמן הבחירות", כך מצהיר הבוקר (שני) מנכ"ל עיריית רחובות, דורון מילברג.

דורון מילברג | צילום: באדיבות עיריית רחובות

לצורך כך, ולמניעת מקרים לא ראויים במהלך מערכת הבחירות כפי שמלמד ניסיון העבר, יצא מילברג באמנה שעליה הוא מקווה שיחתמו כל חברי המועצה.

בנוסח האמנה שעליו יחתמו, מתחייבים חברי המועצה לשמור על חוקי הבחירות, לעשות כל שביכולתם לשמירה על הסדר הציבורי, מניעת גרימת נזק לרכוש ופגיעה באיכות הסביבה, וכן לנהל תעמולת בחירות נקייה תוך שמירה על חזות וניקיון העיר.

כמו כן הם מתחייבים להימנע מפרסום תעמולה פוגענית, וכן להימנע משימוש באמצעים כלשהם לעיוות דמותו או קולו של מועמד, כשמטרת הפרסום הינה הכפשה וביזוי של אותו מועמד.

בנוסף, מתחייבים חברי המועצה לא להאשים מועמדים במעשים פסולים, ללא ראיות בדוקות לביסוס האשמות. וכן לקרוא לכל הפעילים מטעמם במערכת הבחירות לפעול אך ורק בכפוף לחוק ובמסגרת הכללים שנקבעו באמנה.

בסיומה של האמנה, מתחייבים חברי המועצה ליישב תלונות הדדיות (ללא חשד לפלילים) ככל האפשר בהבנה הדדית. כל תלונה בדבר הפרת האמנה, שלגביה לא תושג הבנה הדדית - תועבר להכרעתו של יו"ר וועדת הבחירות המרכזית והחלטותיו והוראותיו יכובדו על ידם.

להלן נוסח האמנה המלא כפי שהועברה היום לחתימתם חברי המועצה:

1. נקפיד להימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו הפרה של חוקי הבחירות, מימון הבחירות או כל דין.

2. נעשה כל שבידנו כדי שבמערכת הבחירות ישמר הסדר הציבורי, יימנעו מעשי אלימות ברכוש ופגיעה באיכות הסביבה ונשמור על ניקיונה של עירנו.

3. נשמור על כבוד האדם, לא נפרסם סיסמאות או הערות פוגעות הנוגעות למוצא, עדה או דת של מועמד. לא נשתמש באמצעים כלשהם לעיוות דמותו או קולו של מועמד, כשמטרת הפרסום הכפשה וביזוי של אותו מועמד.

4. נעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על זכותם של כל המועמדים לנהל תעמולת בחירות כפי שנקבע בחוק.

5. לא נאשים מועמדים במעשים פסולים, כל עוד אין בידנו ראיות בדוקות לביסוס האשמות.

6. נקרא לכל חברינו ואוהדינו לפעול במערכת הבחירות, אך ורק בכפוף לחוק ובמסגרת הכללים שנקבעו באמנה זאת כלשונם וכרוחם.

7. ננהל תעמולת בחירות נקייה תוך שמירה על חזות וניקיון העיר.